farma fotowoltaiczna farma fotowoltaiczna farma fotowoltaiczna

Realizacja

   Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie rozpoczęła się  pod koniec III kwartału 2015 roku.

  Spółka w 2014 roku otrzymała dotacje na ten cel z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który wynosił ok. 40% kosztów całej inwestycji. Kopalnia Surowców Skalnych "Klęczany" podpisała umowy z siecią energetyczną, której bezpośrednio sprzedaje wytworzoną energię. Pierwsza dostawa energii elektrycznej odbyła się jeszcze w grudniu 2015 roku. 

Farma Fotowoltaiczna o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie jest pierwszą takich rozmiarów w regionie. 

Wartość inwestycji netto wyniosła: 4 821 758,51 .

Z czego dofinansowanie z środków MRPO na podstawie zawartej umowy wyniosło: 2 241 333,07

Inwestycja została oddana do użytkowania 23.12.2015 roku.

Parametry techniczne

korzyści