kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Kamień łamany budowlany - niesortowany

Zastosowanie:
  • do regulacji koryt i cieków wodnych
  • do umacniania nabrzeży i rowów odwadniających
  • do budowy murów oporowych
  • jako materiał odsączający i stabilizujący grunty zawodnione
  • jako kamień dekoracyjny, ozdobny do tworzenia skalniaków i innych budowli ogrodowych
powrót