kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Kamień łamany sortowany - frakcja 100-300 mm

Zastosowanie:
  • do regulacji koryt i cieków wodnych
  • do umacniania nabrzeży i rowów odwadniających
  • do wypełniania wszystkich rodzajów gabionów, koszy, opasek i materacy
  • do budowy murów oporowych
  • jako materiał odsączający i stabilizujący grunty zawodnione
  • jako kamień dekoracyjny, ozdobny do tworzenia skalniaków i innych budowli ogrodowych.
powrót