kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Miał - frakcja 0-2mm lub 0-20 mm

Zastosowanie:
  • do budowy nasypów,
  • do dokładnej niwelacji placów, parkingów, ścieżek,
  • w zastępstwie piasku przy zasypywaniu wszelkich wykopów zasypki rur i kabli,
  • do wypełniania i zasypywania pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych,
  • do rekultywacji biologicznej terenów,
  • przy wzmacnianiu skarp, nasypów, ścian oporowych
powrót