kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Mieszanka - frakcja 5-63 mm (tłuczniowo-klińcowa)*

Zastosowanie:
  • formowanie i budowa korpusów ciągów komunikacyjnych,
  • jako materiał odsączający grunty zawodnione,
  • wypełniania i zasypywania pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych,
  • stabilizowanie gruntów,
  • do rekultywacji biologicznej terenów,
  • do podniesienia poziomu gruntu,
  • do formowania powierzchni wałów i filarów ochronnych
powrót