kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Mieszanka kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 mm

Zastosowanie:
  • podbudowy i stabilizacji nawierzchni drogowych,
  • budowy korpusów ciągów komunikacyjnych,
  • stabilizacji gruntów,
  • wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  • utwardzenia placów, parkingów itp.
  • budowy, wymiany, uzupełniania poboczy dróg.
powrót