kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Usługi transportowe

Nasza kopalnia oferuje również usługi transportowe, dostarczając zakupione kruszywa wg Państwa życzeń.

Do dyspozycji naszych odbiorców są:

 • MAN TGA 26.410 o ładowności 14 ton
 • RENAULT PREMIUM LANDER o ładowności 18 ton

Kopalnia posiada własną bocznicę kolejową o dużych możliwościach załadunku. Zapewniamy dostawę kruszyw koleją na terenie całego kraju.

obróbka skrawaniem

Wykonujemy usługi obróbki skrawaniem:

 • toczenie
 • frezowanie elementów masztu wózka widłowego o grubości 25mm i 40mm
 • nawiercanie i gwintowanie otworów
 • Ponadto wykonujemy: cięcie blach, spawanie

kruszenie

 

Wykonujemy usługi kruszenia:

 • gruzu, 
 • materiałów betonowych ( niezbrojnych), 
 • cegły,
 • żelbetonu, 
 • inne kruszywa

Kruszenie odbywa się na kruszarce mobilnej firmy „TEREX”.

zimowe i letnie utrzymanie dróg

W ramach prowadzonej działalności firma KSS Klęczany oferuje kompleksową obsługę przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg na terenie Gminy Chełmiec.

Zimowym utrzymaniem dróg Spółka zajmuje się już od 3 lat w następujących miejscowościach: Wola Marcinkowska, Krasne Potockie, Klęczany, Marcinkowice, Rdziostów, Chomranice.

W ramach zamówienia realizowane były następujące zadania:

 • przygotowanie materiału i sprzętu do likwidowania śliskości,
 • usuwanie śniegu z dróg mechanicznie i ręcznie,
 • zapobieganie w powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających (podsypywanie mieszanką solno – piaskową)
 • utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług

Na letnie utrzymanie dróg firma wygrała przetarg po raz pierwszy w 2014 r. Realizacja kontraktu obejmować będzie następujące zadania:

 • remonty cząstkowe nawierzchni drogi
 • remont poboczy
 • remont i konserwacja systemów odwodnienia

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do zimowego i letniego utrzymania dróg m.in.:

 • samochodem UNIMOG
 • traktorem wyposażonym w posypywarkę
 • małą koparkę gąsienicową (pobierania fos) o ciężarze min. 4 tony
 • koparko – ładowarkę (wszelkie roboty ziemne)
 • koparkę obrotową – łyżka 0,9m3 (pobór żwiru)
 • młota hydrauliczno - wyburzeniowego do koparki