kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Kariera


Obecnie nie prowadzimy rekrutacji  na żadne stanowisko.

Zapraszamy do składania CV na naszego firmowego maila: sekretariat@ksskleczany.pl


Państwa CV będzie brane pod uwagę w przyszłych rekrutacjach pod warunkiem zamieszczenia klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

 

CV powinno zawierać własnoręczny podpis lub być podpisane podpisem kwalifikowanym w innym przypadku CV nie będą uwzględniane przy rekrutacjach.