kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Polityka Prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH

W KOPALNI SUROWCÓW SKALNYCH

KLĘCZANY SP. ZO.O.

 

 

Polityka prywatności i cookies

 

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób Kopalnia Surowców Skalnych „Klęczany” Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.I. Nasze pełne dane


Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) administratorem danych osobowych jest:

 

Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o.

Adres: Klęczany 176, 33-394 Klęczany wpisaną pod Numerem KRS 000060011 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 734-10-01-004, REGON: 490508718, Kapitał zakładowy:

4 077 500 zł, Nr BDO 000017212.

 

TEL: +48 18 443 – 37 – 20 

FAX: +48 18 443 – 36 – 96

 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

E-MAIL: sekretariat@ksskleczany.pl

 

 

 

 

 


II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1
Zakres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępniania funkcjonującej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn oczywistych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

III. Udostępnianie strony internetowej  

  1. 1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Gromadzone są następujące dane:
- informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
- system operacyjny użytkownika
- dostawca usług internetowych użytkownika
- adres IP użytkownika
- data i czas wizyty
- witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową 
- witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej 


Dane będą również przechowywane w plikach cookies naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

2. Cel przetwarzania danych


Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu wyświetlenia obrazu witryny internetowej na komputerze użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. 

Dane są przechowywane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Pozyskanych danych nie poddajemy analizie dla celów marketingowych. 

3. Okres przechowywania


Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania treści witryny internetowej dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu wizyty na stronie. W przypadku zapisania danych w plikach cookies, dane usuwane są najpóźniej po 180 dniach. 

 

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia


Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania treści witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. 


IV. Pliki Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

V. Analizy sieci z użyciem narzędzi Google Analytics

1.Polityka prywatności przy korzystaniu z narzędzia Google Analytics


W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, ż w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdują się pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html.