farma fotowoltaiczna farma fotowoltaiczna farma fotowoltaiczna

Realizacja

   Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie rozpoczęła się  pod koniec III kwartału 2015 roku.

  Spółka w 2014 roku otrzymała dotacje na ten cel z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który wynosił ok. 47% kosztów całej inwestycji.

Kopalnia Surowców Skalnych "Klęczany" podpisała umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, któremu teraz bezpośrednio sprzedaje wytworzoną energię.

Pierwsza energii elektrycznej została wytworzona jeszcze w grudniu 2015 roku. 

Farma Fotowoltaiczna o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie jest pierwszą takich rozmiarów w regionie. 

Wartość inwestycji netto wyniosła: 4 821 758,51 zł .

Z czego dofinansowanie z środków MRPO na podstawie zawartej umowy wyniosło: 2 241 333,07 zł

Inwestycja została oddana do użytkowania 23.12.2015 roku.

Parametry techniczne

Farma fotowoltaczna o łącznej mocy 0,95 MW. Moc pojedyńczego panelu wynosi 260W.

Panele wyprodukowane przez BRUK-BET sp. z o.o.

korzyści

Farma fotowoltaiczna wybudowana w miejscowości Krasne Potockie składa się z ponad 3650 ogniw fotowoltaicznych!!!

Łączna moc paneli to 0,95 MW.

Produkcja zielonej Energii ma wymierną korzyść dla środowiska .

Energia odnawialna wyprodukowana w Krasnem Potockim od grudnia 2015 do grudnia 2017 pozwoliła na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w następujących wartościach:

DWUTLENEK WĘGLA - CO2:................................ 5.923.610,40 lb

TLENEK AZOTU - NOx:................................................. 1.745,00 lb

DWUTLENEK SIARKI - SO2:.......................................... 2.622,40 Ib

Ilość wyprodukowanej Energii mogła by wystarczyć na  zasilenie 10041 komputerów przez rok.

 

Zanieczyszczenia powstałe przy produkcji takiej ilości Energii w sposób „tradycyjny” można porównać do emisji spalin jakie emituje średni samochód osobowy przez 592 lata!!!