kopalnia kruszywa Klęczany kopalnia kruszywa kopalnia

Historia

Kamienie milowe Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany”:

1912r. – rozpoczęcie urabiania  piaskowca przez miejscową ludność. Utworzenie spółki zajmującej się wydobyciem i sprzedażą kamienia.

1935r. – po raz pierwszy zastosowano ręczne wiercenie otworów strzałowych w piaskowcu za pomocą laski wiertniczej. Odstrzał otworów odbywał się przy użyciu prochu strzelniczego.

1939r. -  wybudowano od przystanku PKP Klęczany tor  bocznicowy oraz rampę załadowczą. W wyrobiskach położono tory. Początkowo wózki były przepychane przez samych górników. W późniejszym czasie używano koni, a następnie zastosowano lokomotywy parowe.

1940r. - zainstalowano pierwszą  kruszarkę szczękową napędzaną silnikiem spalinowym, co pozwoliło na produkcję tłucznia.

1946r. – upaństwowienie zakładu. W następnych latach łączono poszczególne wyrobiska, prowadząc eksploatację systemem ścianowym oraz  zbudowano zakład przeróbczy. Wydobycie kopaliny odbywało się robotami wiertniczo-strzałowymi.

1957r. - do załadunku zastosowano koparki oraz wiertnice zasilane sprężonym powietrzem.

1965r. - w miejsce uciążliwego transportu szynowego wprowadzono transport kołowy samochodami samowyładowczymi marki „Tatra”, które później zastąpiono Biełazami.

1988r. - oddano do ruchu nowy zakład przeróbczy o rocznej zdolności produkcyjnej  1,5 mln MG.

1992r. -  przejęcie majątku kopalni „Klęczany” przez gminę Chełmiec.
Utworzenie gospodarstwa pomocniczego.

1994r. - przekształcenie Kopalni w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
i dalszy rozwój firmy.

2010r. - zakup nowoczesnej kruszarki stożkowej firmy METSO.

2011r. - poszerzenie obszaru górniczego umożliwiające eksploatację złoża kopaliny przez co najmniej 20 lat.

powrót