Ładowanie...

Certyfkaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 w zakresie wydobycia, przeróbki materiałów kamiennych do budowy dróg, robót hydrotechnicznych i inżynieryjnych. Jednostka certyfikująca: ZETOM-CERT sp. z o.o.

Zaufali nam