Ładowanie...

Historia

2011r.

 

Poszerzenie obszaru górniczego umożliwiające eksploatację złoża kopaliny przez co najmniej 20 lat..

2010r.

 

Zakup nowoczesnej kruszarki stożkowej firmy METSO.

1994r.

 

Przekształcenie Kopalni w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością i dalszy rozwój firmy.

1992r.

 

Przejęcie majątku kopalni „Klęczany” przez gminę Chełmiec. Utworzenie gospodarstwa pomocniczego.

1988r.

 

Oddano do ruchu nowy zakład przeróbczy o rocznej zdolności produkcyjnej 1,5 mln MG.

1965r.

 

W miejsce uciążliwego transportu szynowego wprowadzono transport kołowy samochodami samowyładowczymi marki „Tatra”, które później zastąpiono Biełazami.

1957r.

 

Do załadunku zastosowano koparki oraz wiertnice zasilane sprężonym powietrzem.

1946r.

 

Upaństwowienie zakładu. W następnych latach łączono poszczególne wyrobiska, prowadząc eksploatację systemem ścianowym oraz zbudowano zakład przeróbczy. Wydobycie kopaliny odbywało się robotami wiertniczo-strzałowymi.

1940r.

 

Zainstalowano pierwszą kruszarkę szczękową napędzaną silnikiem spalinowym, co pozwoliło na produkcję tłucznia.

1939r.

 

Wybudowano od przystanku PKP Klęczany tor bocznicowy oraz rampę załadowczą. W wyrobiskach położono tory. Początkowo wózki były przepychane przez samych górników. W późniejszym czasie używano koni, a następnie zastosowano lokomotywy parowe.

1935r.

 

Po raz pierwszy zastosowano ręczne wiercenie otworów strzałowych w piaskowcu za pomocą laski wiertniczej. Odstrzał otworów odbywał się przy użyciu prochu strzelniczego.

1912r.

 

Rozpoczęcie urabiania piaskowca przez miejscową ludność. Utworzenie spółki zajmującej się wydobyciem i sprzedażą kamienia.

Zaufali nam